OFERTY NAJMU

ZAREZERWUJ TERAZ

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. no
 5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ

Nazwa Mieszkania/Pokoju i jego adres
Czas wynajmu:
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Studiuję:
Pracuję:
Zamieszkiwać będzie osób:
Wynajmować będę razem z: (imię i nazwisko współnajemcy)
Jestem osobą palącą:
Uczulenie na zwierzęta:
Zainteresowania:
Twoja wiadomość:
Akceptuję Treść: Regulaminu najmu i wzór Umowy najmu.
Akceptuję Regulamin Serwisu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyślij Formularz
Wyślij Formularz
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAJMU

Użytkownik wyraża zgodę zgodnie z Regulaminem Serwisu na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi swojego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

ZASADY ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

1. Umowa najmu jest zawierana zdalnie przy pomocy Serwisu lub w obecności Stron.

2. W celu zawarcia Umowy najmu:

  1. Użytkownik wypełni formularz zgłoszeniowy lub od razu wypełni formularz rezerwacyjny najmu (ankietę najmu) udostępniony w Serwisie, równocześnie akceptując i potwierdzając zapoznanie się z udostępnionymi w formularzu: Regulaminem Najmu oraz Umową najmu. .

  2. Wynajmujący poinformuje Użytkownika o możliwości zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni od otrzymania jednego z ww. formularzy. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego Użytkownik w terminie 1 dnia od otrzymania informacji o możliwości zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu wszystkie swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.

  3. Wynajmujący w terminie 2 dni roboczych od otrzymania formularza rezerwacyjnego dokona weryfikacji Najemcy oraz prześle na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej Najemcy wypełnioną Umowę najmu, Regulamin najmu oraz wskaże rachunek bankowy i termin (nie dłuższym niż 7 dni) do wpłaty Kaucji. Użytkownik wpłaci Kaucję w terminie i wysokości wskazanej w Umowie najmu. Płatność Kaucji winna zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do Najemcy. 

  4. W przypadku terminowej wpłaty Kaucji, wpłatę taką traktuje się jako potwierdzenie przez Najemcę zawarcia Umowy najmu, na warunkach określonych w Umowie najmu i Regulaminie najmu. Najemca uzyskuje dostęp do Panelu Najemcy w którym umowa najmu może zostać dodatkowo podpisana podpisem elektronicznym. Brak terminowej wpłaty Kaucji oznacza utratę rezerwacji najmu i rezygnację z zawarcia Umowy najmu.

  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji Najemcy przed zawarciem Umowy najmu, na co Najemca wyraża zgodę. Wynajmujący w celu przeprowadzenia weryfikacji (tj. weryfikacja tożsamości Najemcy, uzyskiwanych dochodów oraz historii zadłużenia w rejestrach dłużników) może przeprowadzić weryfikację Najemcy w systemie www.simpl.rent. Wynajmujący może także w celu weryfikacji zażądać od Najemcy okazania dokumentów: zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach lub/i kopię umowy o prace lub/i kopię wyciągu bankowego z ostatnich trzech miesięcy potwierdzającego otrzymanie od pracodawcy wynagrodzenia lub uzyskiwanych dochodach lub/i potwierdzenie kształcenia lub/i kopię legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub/i pisemne poświadczenie od rodziców/opiekunów lub/i referencję od poprzedniego wynajmującego lub/i okazania innych dokumentów mogących mieć wpływ na potwierdzenie weryfikacji Najemcy. Najemca na żądanie Wynajmującego zobowiązany jest do poddania się ww. weryfikacji i/lub dostarczenia pocztą elektroniczną Wynajmującemu ww. dokumentów. Umowa najmu nie zostanie zawarta w przypadku negatywnej weryfikacji Najemcy.
   W przypadku weryfikacji Najemcy poprzez system www.simpl.rent - pierwszy czynsz Najmu zostanie jednorazowo powiększony o kwotę zgodną z aktualnym cennikiem www.simpl.rent za weryfikację Najemcy (~119 zł brutto). 

  6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy najmu w formie najmu okazjonalnego.

.

 

ZALOGUJ ADMIN| © ZOJKA-NAJEM 2023 I Polityka  prywatności

Zojka-Rent

www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574

UMOWA NAJMU
I REGULAMIN NAJMU

REGULAMIN SERWISU