ZAREZERWUJ TERAZ

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. no
  5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ

ZASADY ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA

 

1. Umowa najmu Mieszkania zawierana jest przy obecności Stron. Umowa może być zawarta w inny sposób (zdalnie) za porozumieniem z Wynajmującym.

2. Umowa najmu zawierana jest na czas określony do 12 miesięcy w formie pisemnej.

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zawarcia Umowy najmu w formie najmu okazjonalnego (aktem notarialnym).

4. W celu zawarcia Umowy najmu:

a) Użytkownik (Potencjalny Najemca/Najemca) wypełni formularz „Zarezerwuj Mieszkanie” dostępny w Serwisie.

b) Wynajmujący poinformuje Użytkownika o możliwości zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni od otrzymania formularza rezerwacyjnego.

c) Użytkownik umówi się z Wynajmującym na okazanie Mieszkania. Użytkownik w terminie uzgodnionym z Wynajmującym potwierdzi ostateczną chęć najmu. Wynajmujący przekaże Użytkownikowi w terminie 1 dnia od powzięcia takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wzór Umowy najmu i Regulaminu najmu oraz wskaże rachunek bankowy do wpłaty Kaucji.

d) W przypadku terminowej wpłaty Kaucji, wpłatę taką traktuje się jako potwierdzenie przez Najemcę zawarcia Umowy najmu, na warunkach określonych w Umowie najmu i Regulaminie najmu.

e) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji Najemcy przed zawarciem Umowy najmu, na co Najemca wyraża zgodę. Wynajmujący w celu przeprowadzenia weryfikacji (tj. weryfikacja tożsamości Najemcy, uzyskiwanych dochodów oraz historii zadłużenia w rejestrach dłużników) może przeprowadzić weryfikację Najemcy w systemie www.simpl.rent. Wynajmujący może także w celu weryfikacji zażądać od Najemcy okazania dokumentów: zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach lub/i kopię umowy o prace lub/i kopię wyciągu bankowego z ostatnich trzech miesięcy potwierdzającego otrzymanie od pracodawcy wynagrodzenia lub uzyskiwanych dochodach lub/i potwierdzenie kształcenia lub/i kopię legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub/i pisemne poświadczenie od rodziców/opiekunów lub/i referencję od poprzedniego wynajmującego lub/i okazania innych dokumentów mogących mieć wpływ na potwierdzenie weryfikacji Najemcy. Najemca na żądanie Wynajmującego zobowiązany jest do poddania się ww. weryfikacji i/lub dostarczenia pocztą elektroniczną Wynajmującemu ww. dokumentów. W przypadku weryfikacji Najemcy poprzez system www.simpl.rent - pierwszy czynsz Najmu zostanie jednorazowo powiększony o kwotę 79 zł brutto. Umowa najmu nie zostanie zawarta w przypadku negatywnej weryfikacji Najemcy. 

f) Umowa wchodzi w życie po osobistym złożeniu przez Strony podpisów na Umowie Najmu wraz z załącznikami zgodnie z powyższymi pkt 1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chęć najmu Mieszkania (nr id. oferty)
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Jestem osobą palącą
Twoja wiadomość
Akceptuję Regulamin Serwisu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyślij Formularz
Wyślij Formularz
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ

ZAREZERWUJ MIESZKANIE:

Użytkownik wyraża zgodę (zgodnie z Regulaminem Serwisu na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi swojego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

ZALOGUJ ADMIN| © ZOJKA-NAJEM 2023 I Polityka  prywatności

Zojka-Rent

www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574