ZAREZERWUJ TERAZ

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. no
 5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ

REGULAMIN SERWISU

 

 

A. Polityka plików Cookies:

 1. Serwis zojka-najem.pl zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje gromadzone w plikach cookies.

 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez Serwis cookies.

 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (osoba korzystająca z Serwisu) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

  w szczególności poprzez rozpoznanie przez pliki cookies urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych preferencji; 

  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w celu ułatwienia korzystania z nich.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (maksymalnie jeden rok) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 7. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także może stosowanie niektórych funkcji, np. zalogowanie się na konto pocztowe. W celu zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach należy:
  a) ​W przeglądarce internetowej Google Chrome > kliknąć na menu (w prawym górnym rogu) > zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

  - usuwanie plików cookie;

  - domyślne blokowanie plików cookie;

  - domyślne zezwalanie na pliki cookie;

  - domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;

  - określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

  b) W przeglądarce internetowej Internet Explorer 6.0 i 7.0 -z menu przeglądarki (prawy górny róg) wybrać: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

  c) W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox z menu przeglądarki- wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ustawieniach dotyczących cookies decyduje akceptacja, bądź jej brak w pozycji "Akceptuj ciasteczka".

  d) W przeglądarce internetowej Opera z menu przeglądarki wybrać: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ustawieniach dotyczących cookies decyduje akceptacja, bądź jej brak w pozycji "Ciasteczka".

  e) W przeglądarce internetowej Safari w menu rozwijanym Safari wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu możliwy jest wybór poziomu bezpieczeństwa w obszarze ,"Akceptuj pliki cookie".

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu każdej przeglądarki internetowej.

 

 

B. Polityka prywatności danych osobowych RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zojka-Rent, Zofia Ważna z siedzibą ul. K.K.Baczyńskiego 8c/1 Gdańsk 80-410, NIP:9570232574, zojka@zojkarent.pl tel. +48789479197.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest firma; Zofia Ważna (Zojka-Rent) ul. Baczyńskiego 8c1 Gdańsk, 80-410. 

3. Dane osobowe:

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji pobierane są dane osobowe Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji i zawarcia Umowy. 

 2. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Opcjonalna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : zojka@zojkarent.pl.

4. Zobowiązania Administratora: 

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 

 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. 

 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Podsumowując: korzystając z Serwisu, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy najmu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę (Zojka-Rent) odbywać się będzie zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu zawarcia i wykonywania Umowy najmu miejsca w pokoju, korzystania z konta Użytkownika poprzez Panel Najemcy, w zakresie do tego niezbędnym oraz prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Usługodawcę oraz odbiorców danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

C. Zasady Korzystania z Serwisu zojka-najem.pl

 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z Serwisu http://zojka-najem.pl/
 2. Serwis działa zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 3. Właścicielem Serwisu jest firma Zojka-Rent, Zofia Ważna z siedzibą ul. K.K. Baczyńskiego 8c/1 Gdańsk 80-410, NIP:9570232574, zojka@zojkarent.pl tel. +48789479197. 
 4. Użytkownik są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem Serwisu (oraz z Regulaminem Najmu) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu stanowi oświadczenie i potwierdzenie przez Użytkownika, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminów, akceptuje ich postanowienia (treść) i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminami i akceptację ich postanowień również poprzez wyraźne zaznaczenie w formularzu rezerwacyjnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Spory związane z Regulaminem Serwisu lub korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy polskie.
 6. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę (Zojka-Rent), w tym w szczególności zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Serwisie, stanowiącymi treści informacyjne i marketingowe, w szczególności dotyczące możliwości wynajmu Pokoju. 
 7. Usługodawca może dokonać określonych czynności w celu zawarcia Umowy najmu na warunkach określonych w Regulaminie Najmu i Umowie najmu.
 8. Usługodawca upoważniony jest do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług lub towarów oferowanych przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie.
 9. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych.
 10. Serwis oraz treści w nim ukazane, w tym w szczególności utwory w rozumieniu właściwych przepisów, znaki towarowe, bazy danych oraz sposób ich prezentowania podlegają ochronie prawnej.
 11. Prawa do materiałów znajdujących się w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, na podstawie odrębnych umów lub przepisów.
 12. W celu skorzystania z danych lub materiałów zawartych w Serwisie, w szczególności znaków towarowych lub zdjęć, wymagane jest uzyskanie zgody Usługodawcy na ich wykorzystanie.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi obyczajami.
 14. Wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści ponosi Użytkownik. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw osoby trzeciej, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób korzystania z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki. b) informacje i wszelkie dane zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. c) szkody wynikłej z działań Użytkowników niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu. d) szkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i niezawinionych przez Usługodawcę. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny prawem lub Regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niezależnych od Usługodawcy zagrożeń występujących w Internecie, takich jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcia haseł czy zarażeniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem.
 16. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na przechowywanie i stosowanie plików cookies w Serwisie.
 17. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu w dowolnej chwili. Zmieniony Regulamin będzie widoczny w Serwisie w wersji ujednoliconej, a informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu modyfikacji Regulaminu uznawane jest jako ich akceptacja. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie, jak i samego Serwisu, Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: zojka@zojkarent.pl. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie w aktualnej wersji.
 18. Zabrania się rozpowszechniania i publikowania w jakimkolwiek miejscu treści zamieszczony w Serwisie w szczególności treści Regulaminu Najmu i Umowy najmu bez zgody Usługodawcy.

 

01.02.2021r.

 

 

Zojka-Rent

www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574